Invånare
Publicerad: 2013-10-22

Dialog om bildningsförvaltningens budgetförslag

Måndagen den 21 oktober kl 18:30 anordnades ett dialogmöte i Gullmarsskolans aula med anledning av bildningsförvaltningens budgetförslag. På plats fanns förvaltningschef, kommunalråd, politiker, förskolechef, grundskolechef, föräldrar och personal inom barnomsorg och skola.

Mötet inleddes av bildningsnämndens ordförande Kent Olsson som hälsade alla välkomna. Förvaltningschef Staffan Sjölund fortsatte sedan med att beskriva budgetprocessen och presentera det omarbetade budgetförslaget som löper över tre år istället för det tidigare förslaget som löpte över ett år.

En konsekvensanalys av budgeten presenterades också samt statistik där Lysekils kommuns kostnader för för-och grundskola jämförs med andra kommuners.

Frågor

Efter presentationen svarade förvaltningschefen och en panel bestående av politiker från bildningsutskottet och kommunalråd Mats Karlsson på frågor.

Följande frågor var mest aktuella:

  • Tillgång till förskoleplatser i kommunen och avståndet vid hämtning och lämning.
  • Besparingseffekten av att dagbarnvårdare flyttar in i förskolan.
  • Effekterna av att spara på elevassistenter.
  • Hur personalen påverkas av besparingarna.
  • De socioekonomiska effekterna av budgetförslaget.
  • Processen för att besluta om en ekonomisk ram.
  • Påföljden av att bryta mot lagar.
  • Prioritering och fördelning av kommunens pengar  – sparar man i rätt verksamhet.

Den fortsatta processen

Bildningsnämnden kommer fatta beslut om budgetförslaget under tisdagen den 22 oktober. Det slutliga beslutet om kommunens hela budget och vilka ekonomiska ramar som gäller för 2014 fattas av kommunfullmäktige i november.

Innan kommunfullmäktige fattar beslut om budgeten kommer beslut tas om skattesatsen i Lysekils kommun. 

© Lysekils kommun
453 80 Lysekil
Telefon växel: 0523-61 30 00
E-post: registrator@lysekil.se
Sidansvarig: Lysekils kommun