Invånare
Publicerad: 2013-07-22

Eldningsförbud i kommunerna Lysekil och Munkedal

Med anledning av den rådande väderleken har räddningstjänsten utfärdat totalt eldningsförbud fr.o.m. 2013-07-19 klockan 12.00 inom hela förbundets geografiska ansvarsområde.

Förbudets omfattning När det råder eldningsförbud är det endast tillåtet att använda öppen eld i särskilda grillar uppställda i trädgårdar i anslutning till bostads- och fritidshus och iordningställda grillplatser på marken (ex: murade, grävda och avskärmade). Engångsgrillar får inte användas.

Det görs ingen skillnad på villatomt eller övriga markområden.

Förbudets varaktighet
Beslutet gäller fr.o.m. 2013-07-19 klockan 12.00 och tills vidare.

Juridisk grund
Beslutet om förbud mot eldning utomhus är föreskrivet med stöd av 2 kap 7§ Förordning om skydd mot olyckor (SFS 2003:789). Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har i delegationsordningen givit räddningschefen befogenhet att fatta beslut om eldningsförbud.Den som bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kap 3§ i Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778).

Detta beslut anslås på de officiella anslagstavlorna hos Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän och kommunerna Lysekil och Munkedal, samt på respektive kommuns hemsida.

Oscar Hed
Tf Räddningschef
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän

© Lysekils kommun
453 80 Lysekil
Telefon växel: 0523-61 30 00
E-post: registrator@lysekil.se
Sidansvarig: Lysekils kommun