Invånare
Publicerad: 2013-09-27

Färre arbetslösa ungdomar i Lysekils kommun

Aktuell statistik från Arbetsförmedlingen visar att arbetslösheten bland ungdomar i åldern 18-24 år har minskat i Lysekils kommun. I augusti ligger ungdomsarbetslösheten hela 5,3 procentenheter lägre jämfört med motsvarande månad 2012. Minskningen i Lysekil är störst bland alla kommuner i Västra Götaland.

Under 2013 har arbetslösheten stadigt minskat i kommunen både bland vuxna och ungdomar. Glädjande nog är det bland ungdomarna som den största skillnaden syns.

-Lysekils kommun har utvecklat sina arbetsmarknadspolitiska åtgärder och Arbetsmarknadsenheten spelar idag en betydligt mer aktiv roll än tidigare, säger Roland Persson, chef för Arbetsmarknadsenheten.

Samarbete ger resultat


Kommunen har också utvecklat sitt samarbete med Arbetsförmedlingen och socialsekreterare finns på plats i Arbetsförmedlingens lokaler några dagar i veckan. 

-När vi arbetar tillsammans med den enskilde har vi större möjlighet att hitta lösningar och vägar vidare, säger Bengt Mattsson, chef för Individ - och familjeomsorgen.

Kommunens arbete kommer fortsätta med samma inriktning för att den positiva utvecklingen skall fortsätta.
-Det är avgörande för unga människor att vara delaktiga i arbetslivet, eftersom utslagningen och isoleringen gör arbetslösheten så farlig, säger Roland Persson.

I augusti minskade arbetslösheten bland ungdomar i hela riket med 0,8 procent och i Västra Götalandsregionen med 1,0 procent.

Kontakt: Bengt Mattsson, bengt.mattsson@lysekil.se Roland Persson roland.persson@lysekil.se

© Lysekils kommun
453 80 Lysekil
Telefon växel: 0523-61 30 00
E-post: registrator@lysekil.se
Sidansvarig: Lysekils kommun