Invånare
Publicerad: 2016-03-15

Flyktingmottagandet i fokus

Lysekils kommun bjöd in till informationsmöte om flyktingmottagandet onsdagen den 9 mars. På plats fanns representanter från Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och kommunen.

Kvällen inleddes med information från Migrationsverket som berättade om sitt uppdrag och om ” lagen om mottagande av asylsökanden” som de arbetar utifrån.

Migrationsverkets uppgift är bland annat att pröva ansökningar om asyl och att betala ut statlig ersättning till kommuner och landsting.

Arbetsförmedlingen berättade om sitt arbete med etableringsplaner och behovet av praktikplatser. När det gäller praktikplatser så står Arbetsförmedlingen för 100 procent av ersättningen.

Kommunens uppdrag

Bengt Mattsson, avdelningschef för individ och familjeomsorgen i Lysekils kommun informerade om kommunens ansvar för ensamkommande flyktingbarn.

Rektor Ann-Charlotte Mellgren Sernemo berättade om skolans uppdrag och hur man organiserar verksamheten. Hon informerade också om att Gullmarsskolan, förskoleklass – årskurs 6, samt högstadiet kommer att byggas till med hjälp av moduler för att skapa så bra förutsättningar som möjligt.

Det bästa vi kan bidra med är vår tid

Kommunchef Leif Schöndell berättade om de statsbidrag Lysekils kommun fått för att anpassa kommunens verksamhet till den nya situationen.

- Ekonomin är inget problem, utmaningen ligger i att organisera arbetet på bästa sätt. Vi måste inse att detta är en möjlighet för kommunen, vi har behov av att anställa fler medarbetare i framtiden för att klara välfärden, sa Leif

Leif Schöndell berömde också de ideella krafter och initiativ som gör en stor insats, både kyrka, privatpersoner och föreningar.

- Det bästa vi kan bidra med är vår tid, att komma till ett språkcafé, ställa upp som familjehem eller vara god man är exempel på detta, avslutade Leif.

Kvällen avslutades med en frågestund - här syns representanter från Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Lysekils kommun.

© Lysekils kommun
453 80 Lysekil
Telefon växel: 0523-61 30 00
E-post: registrator@lysekil.se
Sidansvarig: Lysekils kommun