Invånare
Publicerad: 2015-01-08

Fritidsstipendier 2014 – vem eller vilka vill du nominera?

Nu är det dags att nominera till fritidsstipendierna ”Bra idrottsprestation 2014” och ”Förtjänstfull föreningsledare 2014”.

Lysekils bildningsnämnd önskar förslag på stipendiater till fritidsstipendierna 2014. Följande kategorier finns:

1. Bra idrottsprestation 2014.

2. Förtjänstfull föreningsledare 2014.

Föreningar och allmänhet är välkomna att skicka in förslag och motivering senast den 31 januari 2015. 

Detta ska skickas till: Lysekils kommun Bildningsnämnden 453 80 Lysekil

Ändamål med stipendierna

Stipendiet ”Bra idrottsprestation” har som ändamål att till person, lag eller grupp visa kommunens uppskattning för genomförd idrottsprestation och därigenom främja utvecklingen av de lokala idrottsföreningarna.

Stipendiet ”Förtjänstfull föreningsledare” har som ändamål att uppmuntra föreningar och privatpersoner att engagera sig i ledarrollen och i ledarrekrytering till föreningslivet. Som ledare tar man inte bara på sig uppgiften att utveckla föreningens verksamhet utan gör i många fall även en stor social insats. Ett arbete som inte nog kan betonas och uppskattas.

För ytterligare information, kontakta fritidsenheten på telefon
0523-61 32 12.

© Lysekils kommun
453 80 Lysekil
Telefon växel: 0523-61 30 00
E-post: registrator@lysekil.se
Sidansvarig: Lysekils kommun