Invånare
Publicerad: 2016-03-22

Lysekil 2030 – din berättelse är viktig

Enkäten ”Lysekil 2030” finns här på vår webbplats som en del i arbetet med ny översiktsplan och ny vision för Lysekils kommun. Men enkäten är inte det enda redskapet i arbetet – nu har också dialogträffar anordnats på SFI (svenska för invandrare) och Familjens Hus.

Visionen ska ange färdriktningen för kommunens utveckling och vara vägledande i beslut. Översiktsplanen ska i karta och text redovisa kommunens syn på hur mark- och vattenområden ska användas utifrån visionen.

Dialogträffar

Just nu pågår arbetet med att få veta hur du som bor, lever och verkar i kommunen ser på ditt samhälle via enkäten ”Lysekil 2030”.

Innehållet i enkäten har även diskuterats på dialogträffar hos Familjens Hus och SFI. Under våren kommer dialog att ske även i ett par av kommunens skolor för att fånga upp elevernas tankar.

Berätta vad du tycker

Om du inte redan gjort det – passa på att berätta vad du tycker. Använd länken nedan för att komma till enkäten:
Enkät Lysekil 2030länk till annan webbplats

Du kan också läsa mer om den inspirationsföreläsning som anordnades på temat samhällsutveckling under februari:
Engagerande inspirationsföreläsningarlänk till annan webbplats

© Lysekils kommun
453 80 Lysekil
Telefon växel: 0523-61 30 00
E-post: registrator@lysekil.se
Sidansvarig: Lysekils kommun