Invånare
Publicerad: 2015-06-16

Nya avgiftsnivåer för maxtaxa gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Från och med 1 juli 2015 börjar nya avgiftsnivåer för maxtaxa gälla för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Se bifogat dokument.PDF (pdf, 132.7 kB)


© Lysekils kommun
453 80 Lysekil
Telefon växel: 0523-61 30 00
E-post: registrator@lysekil.se
Sidansvarig: Lysekils kommun