Invånare
Publicerad: 2014-12-19

Ny politisk ledning i Lysekils kommun

På kommunfullmäktiges möte den 18 december valdes nämnder och styrelser inom kommunens verksamheter. Ny ordförande för kommunstyrelsen och därmed också kommunalråd blev Jan-Olof Johansson(S). Ronald Rombrant (LP) fick uppdraget som oppositionsråd.

Fyra nämnder blev två

Kommunfullmäktige beslutade att det från och med 2015 ska vara en gemensam nämnd för utbildningsområdet. Nämnden kommer att heta utbildningsnämnden och har hand om hela utbildningsområdet. Tidigare var ansvaret uppdelat mellan bildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. 

Kent Olsson (M) blev ordförande i utbildningsnämnden och vice ordförande blev Jeanette Janson (LP).

Även de två nämnderna vård och omsorgsnämnden och individ och myndighetsnämnden slogs ihop till en nämnd. Den nya nämnden heter socialnämnden och kommer ha ansvar för området social omsorg. Social omsorg innefattar vård och omsorg om äldre, vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning samt vård och omsorg om barn och unga och personer med missbruksproblem. Socialnämnden har även hälso- och sjukvårdsansvar.

Maria Forsberg (S) valdes till ordförande i socialnämnden medan Ulrika Häller-Lundbäck (KD) blev vice ordförande.

Nytt kommunalråd och nytt oppositionsråd

Jan-Olof Johansson från Socialdemokraterna blev kommunstyrelsens ordförande och nytt kommunalråd. Så här kommenterar Jan-Olof sitt nya uppdrag:

Då vi i Socialdemokraterna för ett och ett halvt år sedan bestämde oss för att ta över ledningen av Lysekils kommun tillsammans med fyra andra partier visade vi att det går att framgångsrikt leda en kommun i en bred samverkan med många andra partier.

Som kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd under de närmaste fyra åren kommer jag att verka för att alla företrädare som kommunens medborgare valt in i fullmäktige ska känna delaktighet i den politiska ledningen och ha en god insyn i de kommunala verksamheterna. Samtidigt kommer det att ställa krav på alla politiker att samverka och skapa en god arbetsmiljö som leder kommunen i en positiv riktning.

Framtiden kommer att innebära många utmaningar för kommunerna med en fortsatt satsning på skolorna och allt fler äldre som ska mötas av en god omsorg av hög kvalitet. Vi behöver intensifiera vårt arbete i Lysekil med att höja skolresultaten och fullfölja arbetet med att förbättra boendestandard och arbetsmiljö på våra särskilda boenden.

Jag är förvissad om att vi kommer att klara våra utmaningar och kunna fokusera på verksamhetsutveckling istället för besparingar.

Ronald Rombrant som tillhör Lysekilspartiet valdes till oppositionsråd och har följande kommentar till sitt nya uppdrag:

Det ska bli väldigt roligt att på ”vanlig arbetstid” få jobba med Lysekils kommun och få chansen att bidra till  att göra kommunen till en attraktivare kommun och en bra arbetsplats. Även om jag är i en oppositionsroll så har alla vi  förtroendevalde ett ansvar för att kommunen ska utvecklas. Med detta som utgångpunkt är jag övertygad om att vi som kommer att sitta i kommunstyrelsens presidium ska kunna hitta bra samarbetsformer, även om vi så att säga kommer från olika läger i politiken.

Sedan ska det också bli jätteroligt att närmare träffa de anställda i kommunen, jag hoppas att vi också kan inspirera och uppmuntra varandra att göra Lysekils kommun till en kommun med gott anseende.

Det är jätteviktigt att vi alla bidrar till att stärka förtroendet för kommunen. Och det kan vi inte göra på annat sätt än att faktiskt göra ett bra jobb. Det lovar jag, även om jag och mina partikolleger i Lysekilspartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna är i opposition, så kommer vi att göra allt vi förmår för att föra kommunen framåt.

Nyhetsarkiv

Jan-Olof Johansson

Ronald Rombrant© Lysekils kommun
453 80 Lysekil
Telefon växel: 0523-61 30 00
E-post: registrator@lysekil.se
Sidansvarig: Lysekils kommun