Invånare
Publicerad: 2011-11-03

Politisk kraftsamling kring Lysekilsbanan

Idag stod järnvägen och Lysekilsbanan i centrum i Lysekil. Det hölls ett möte om järnvägens framtid där bland andra lokala politiker, riksdagspolitiker, representanter för Lysekils hamn, Trafikverket och arbetsgruppen för Bohusbanan deltog för att diskutera olika framtidsmöjligheter.
Det var i stort sett fullt i kommunfullmäktigesalen och gruppen som träffades har kommit att bli en tvärpolitisk samling. Den främsta punkten på agendan handlade om vad som behöver göras för att man ska kunna återuppta tågtrafiken på Lysekilsbanan. Kommunalrådet Roland Karlsson pratade om Lysekilsbanans vikt för att hålla hamnverksamheten igång. Han berättade om flera unika egenskaper i just Lysekil, bland annat är det i stort sett alltid  isfritt och det finns en djuphamn. Detta ledde vidare till nästa punkt, vilken var spännande med tanke på Lysekils utveckling. Just nu utreds möjligheterna att skeppa malm från Ludvika via hamnen vid Preem i Brofjorden. Roland Karlsson betonade dock att för att detta långsiktiga projekt ska kunna gå i hamn krävs  insatser från regering, Trafikverk m.fl. aktörer.

Det är närmare två år sedan det gick godstrafik på Lysekilsbanan och drygt trettio år sedan det kördes persontrafik. I nuläget är flera viktiga framtida etableringar i Lysekil beroende av att det finns en fungerande järnväg.

© Lysekils kommun
453 80 Lysekil
Telefon växel: 0523-61 30 00
E-post: registrator@lysekil.se
Sidansvarig: Lysekils kommun