Invånare
Publicerad: 2016-05-25

Socialtjänsten i Lysekils kommun söker familjehem

familj på stranden

Som familjehem tar ni emot ett barn eller ungdom för boende hos er. Placeringar kan vara både längre och kortare tid och du/ni får nya upplevelser som utmanar och berikar.

Vi ställer inga formella krav på utbildning och yrke men vill att du/ni har erfarenhet av barn samt att familjen lever i en stabil social situation och att det finns ett stort intresse samt ett helhjärtat engagemang för barn. Viktigt är också ett gott samarbete med både barnets nätverk och socialtjänsten.

Vill du veta mer?

Kontakta familjehemsgruppen socialtjänsten i Lysekil

De nås via kommunens växel, 0523 – 61 30 00.

© Lysekils kommun
453 80 Lysekil
Telefon växel: 0523-61 30 00
E-post: registrator@lysekil.se
Sidansvarig: Lysekils kommun