Invånare
Publicerad: 2015-06-25

Stadsplanering på schemat

Gröna tak med gräs och växter och familjevänliga suterränghus – förslagen var många och kreativa när elever från Gullmarsgymnasiet presenterade sina projektarbeten i stadsplanering.

De senaste två åren har elever i årskurs tre på tekniska programmet som valt arkitektur fått möjlighet att lära sig mer om stadsplanering på planenheten i Lysekils kommun. Tanken är att sprida kunskap om stadsplanering och arkitektur och förhoppningsvis inspirera inför framtida yrkesval.

Planering av Härmundsröd - ett fiktivt bostadsområde

Under våren har eleverna haft i uppgift att planera det fiktiva bostadsområdet ”Härmundsröd” som alltså bara finns i fantasin. Man har jobbat med inventering, analys och koncept och slutprodukten presenterades i början av juni.

- Det har varit häftigt att få följa processen och se hur eleverna har utvecklats från att ha vaga bilder till att jobba som riktiga arkiteter, säger planarkitekt Malin Karlsson som varit en av handledarna.

Viktiga inspel

Förslagen finns uppsatta på planenheten och intresserade är välkomna att ta en titt och se hur eleverna har jobbat. Elevernas arbete är också viktiga inspel i planenhetens verksamhet. 

- Alla yrken behöver inspiration och för oss är det extra viktigt att få veta hur barn och unga tänker och vad som är viktigt ur deras perspektiv, säger landskapsarkitekt Sara Chronvall som också handlett eleverna.

Glada elever presenterade "Härmundsröd".


© Lysekils kommun
453 80 Lysekil
Telefon växel: 0523-61 30 00
E-post: registrator@lysekil.se
Sidansvarig: Lysekils kommun