Invånare
Publicerad: 2015-03-31

Strandstädning våren 2015

Nu påbörjar Lysekils kommun årets strandstädningsinsatser. Det omfattande arbetet utförs av kommunens arbetsmarknadsenhet och vi fokuserar i huvudsak insatserna till ett antal utvalda vikar och områden med höga naturvärden.

Vi tar tacksamt emot hjälp ifrån enskilda som vill hjälpa oss att hålla våra strandlinjer rena från skräp. Kommunen erbjuder därför utlämning av sopsäckar samt upphämtning av dessa efter genomförda städinsatser.

Det är bra om sopsäckarna kan knytas ihop och om säckarna ligger i någorlunda anslutning till en väg där hämtningsbilen kan parkeras.

Drivved och tång ska finnas kvar

Om ni städar på våra stränder så är det viktigt att veta att drivved och tång inte ska röras utan ska lämnas kvar, det är bara icke organiskt material som ska städas bort.

Frågor

Vid intresse för eller frågor kring strandstädning är ni välkomna att kontakta Susanne Törmänen på arbetsmarknadsenheten, susanne.tormanen@lysekil.se, 0730-31 01 48.

© Lysekils kommun
453 80 Lysekil
Telefon växel: 0523-61 30 00
E-post: registrator@lysekil.se
Sidansvarig: Lysekils kommun