Invånare
Publicerad: 2015-03-30

Workshop om Slättevallens framtid

Samhällsbyggnadsförvaltningen förbereder en framtida utveckling av Slättevallen och bjuder in alla boende i närområdet till en kreativ workshop.

Tisdagen den 14 april är det dags för boende nära Slättevallen att diskutera platsens framtid. Det handlar om ett långsiktigt visionsarbete där platsens funktion står i fokus. Vad saknas på Slättevallen idag?  Kan det bli en ny mötesplats? Kan det vara ett bra ställe för ny bebyggelse?

- Vi hoppas på stor uppslutning och stort intresse. De boende i området är ju experter på hur platsen används och vad som saknas, så vi vill veta vad de tycker, säger Ulrika Lindahl, arkitektpraktikant och en av workshopledarna.

Workshopen anordnas klockan 18:00-20:00 i kommunhuset, en inbjudan har gått ut till boende i närområdet.

Workshop riktad till barn och ungdomar

Förhoppningen är också att senare under våren anordna en workshop för någon av fritidsavdelningarna på Mariedalsskolan för att ta del av barnens tankar och förslag kring sin utemiljö. I framtagandet av Grönstrukturplanen är det viktigt att få med barnperspektivet. Barn är en prioriterad målgrupp när det gäller tillgänglighet till naturområden, parker och aktiviteter.

Slättevallen är ett exempel på en plats i staden som ursprungligen planerades för att barn och ungdomar skulle kunna idrotta där. Det är därför viktigt att höra vad denna grupp har att säga om en omvandling av Slättevallen, och om sin närmiljö i allmänhet.

Mer information

Mer information om Slättevallen finns under menyvalet "Bo och Bygga", "Var med och påverka", Slättevallen. 

I dag står SlättevallenPDF (pdf, 8.8 MB) oftast tom.

© Lysekils kommun
453 80 Lysekil
Telefon växel: 0523-61 30 00
E-post: registrator@lysekil.se
Sidansvarig: Lysekils kommun