Invånare
Publicerad: 2013-09-11

Nyheter för Lysekils kommun

 • 2010-10-19

  Handlingsplan för hamnen


  Lysekils kommun träffade igår företrädare för hamnens verksamheter. Resultatet av mötet är att en  handlingsplan ska utarbetas i syfte att beskriva hur kommunens intressen i hamnområdet bäst kan tillgodoses. Handlingsplanen ska belysa förutsättningar för berörda verksamheter, hållbar ekonomi ur kommunens  samlade perspektiv, samt lämna förslag till lämpliga driftsformer.
  Uppdraget ska utföras av en tjänstemannagrupp och redovisas under november månad.
 • 2010-10-15

  Sammanfattning från cafédialog om barn och unga


  Många förslag och synpunkter kom in under dialogmötet som hölls den 21 september. Nu har politiker och tjänstemän tittat igenom dem och berättar vilka åtgärder som görs eller planeras.
© Lysekils kommun
453 80 Lysekil
Telefon växel: 0523-61 30 00
E-post: registrator@lysekil.se
Sidansvarig: Lysekils kommun