Invånare
Publicerad: 2013-09-11

Nyheter för Lysekils kommun

 • 2010-12-30

  Gemensamma krafttag för Lysekils kommun


  Lysekils kommun har med sina förutsättningar mycket goda möjligheter att utvecklas positivt. Vi har närheten till havet och de maritima näringarna, en besöksnäring med stor potential, duktiga företagare och välskötta kommunala verksamheter
 • 2010-12-23

  Lysekils gran vann


  Bohusläningens läsare tycker att Lysekil har den finaste granen
 • 2010-12-21

  Lysekils kommun har tecknat samverkansavtal med polisen


  Kommunstyrelsens ordförande, Roland Karlsson (fp) och polismästare Niclas Hallgren från Polisområde Fyrbodal, skrev fredagen den 17 december 2010, under ett samverkansavtal mellan kommunen och polisen.
 • 2010-12-17

  Roland Karlsson omvald som kommunstyrelsens ordförande


  Vid kommunfullmäktiges möte under gårdagen behandlades bl.a. följande ärenden:

   Förslaget om delning av nuvarande socialnämnden till två nya nämnder (en vård- och omsorgsnämnd och en individ- och myndighetsnämnd) återremitterades genom en minoritetsåterremiss till kommunstyrelsen. Även förslaget att flytta ansvaret för planfrågor från miljö- och byggnadsnämnden till kommunstyrelsen återremitterades.


 • 2010-12-16

  Inspiration, ny kunskap och nya idéer


  3 spännande studiecirklar i vår
 • 2010-12-13

  Se upp för snö- och isras


  Nu är det halt på gator och torg och det finns dessutom risk för snö- och isras, så var försiktiga därute!
 • 2010-12-13

  Reportage från Lysekil på tyska ambassadens hemsida


  I november besökte den tyske ambassadören Lysekil. Nu ligger information om besöket ute på tyska ambassadens hemsida.
 • 2010-12-09

  Förslag på personer i nämnder och styrelser


  Kommunfullmäktiges valberedning har tagit fram förslag på vilka som ska sitta i olika nämnder och styrelser. Beslut kommer att fattas på kommunfullmäktige den 16 december. Läs valberedningens protokoll för att få mer information.
© Lysekils kommun
453 80 Lysekil
Telefon växel: 0523-61 30 00
E-post: registrator@lysekil.se
Sidansvarig: Lysekils kommun