Invånare
Publicerad: 2013-09-11

Nyheter för Lysekils kommun

 • 2011-06-29

  Pressmeddelande


  Ekonomichef Theresa Eldsjö väljer att fortsätta i företagsvärlden. I samband med avslutningen av provanställningen som ekonomichef i Lysekils kommun har Theresa Eldsjö beslutat att anta ett erbjudande som controller i det delägda kommunala bolaget Rambo.
   
  Lysekils kommun planerar för en övergång som blir bra för alla parter.
   
  För ytterligare information, kontakta:
   
  Kommunchef Lena Fischer 070/ 5315978
  Ekonomichef Theresa Eldsjö 0727/25 98 40
 • 2011-06-22

  Se kommunfullmäktige via webb-tv


  Nu kan du följa kommunfullmäktige via webb-tv
 • 2011-06-10

  Kungörelse och kallelse till samrådsmöte


  Till Miljö- och byggnadsnämnden i Lysekils kommun har inkommit bygglovansökningar från Vindbyggarna i Lysekil AB om uppförande av två nya vindkraftverk på Sivik 1:5 och Slätten 1:339. För att inhämta synpunkter från allmänheten, kringboende och berörda organisationer kallas till samrådsmöte tisdagen den 28 juni 2011 kl. 17:30 i Kommunhuset, fullmäktigesalen, Kungsgatan 44 Lysekil.
 • 2011-06-09

  Bjud inte tonåringar på alkohol


  Drogvaneundersökningen för 2011 visar att t.ex. alkoholkonsumtionen bland yngre minskar men, det kan bli ännu bättre!
 • 2011-06-08

  Peng från Kulturrådet ger mer kultur till Lysekilselever


  "Skapande skola" kalla den nationella satsning där man arbetar för att få in fler  kulturaktiviteter i skolan. Nu har Lysekils kommun blivit beviljad det sökta beloppet på 260 000 kr från Kulturrådet. Pengarna kommer bland annat att läggas på författarbesök, projektet "Vår skog" med konstnären Karl Chilcott (ett koncept som vill förena konst, lek, ekologi och naturetik) och utökad skolbioverksamhet.
 • 2011-06-07

  Marginell minskning av alkoholkonsumtion bland unga i norra Bohuslän


  En enkät med frågor om bland annat alkohol-, tobaks-, narkotika- och fritidsvanor har gjorts bland elever i årskurs nio. Undersökningen genomförs vart annat år i Munkedal, Sotenäs, Lysekil, Tanum, Orust och Strömstad. Årets undersökning visar att alkoholkonsumtionen minskar marginellt sedan föregående år och det finns tecken på att färre unga i norra Bohuslän dricker sig berusade i dag jämfört med för åtta år sedan. Jämfört med riket ligger kommunerna i norra Bohuslän fortfarande på en något högre nivå när det handlar om alkoholkonsumtion och berusningsdrickande.
© Lysekils kommun
453 80 Lysekil
Telefon växel: 0523-61 30 00
E-post: registrator@lysekil.se
Sidansvarig: Lysekils kommun