Invånare
Publicerad: 2013-09-11

Nyheter för Lysekils kommun

 • 2013-10-30

  Utdrag från bildningsnämndens möte


  Tisdagen den 22 oktober sammanträdde bildningsnämnden för att besluta om det justerade sparförslaget inom bildningsförvaltningen.
 • 2013-10-23

  Höstlovsdags


  Vecka 44 är det höstlov och tid för att prova spännande och roliga aktiviteter.
 • 2013-10-22

  Dialog om bildningsförvaltningens budgetförslag


  Måndagen den 21 oktober kl 18:30 anordnades ett dialogmöte i Gullmarsskolans aula med anledning av bildningsförvaltningens budgetförslag. På plats fanns förvaltningschef, kommunalråd, politiker, förskolechef, grundskolechef, föräldrar och personal inom barnomsorg och skola.
 • 2013-10-17

  Tre karriärlärare på Gullmarsgymnasiet


  Karriärstjänster är ett nytt begrepp framarbetat av staten för att skapa fler karriärvägar för lärare. Kommuner får statligt bidrag till förstelärarlönerna och Lysekils kommun har ansökt och fått underlag till tre förstelärare inom gymnasie- och vuxenutbildningen. På Gullmarsgymnasiet är de tre förstelärarna utsedda och beredda att påbörja sitt nya uppdrag. 
 • 2013-10-16

  Kulturveckan i full gång


  Fredagen den 11 oktober invigdes årets kulturvecka på Oscars. Invigningen bjöd på tal, musik och dans och avslutades med en konsert. Kulturveckan har temat ”Stenen som berikar” och pågår till och med den 17 oktober på olika platser runt om i kommunen.
 • 2013-10-15

  Ungas drogvanor kartlagda


  Ungdomars erfarenheter och användning av olika typer av droger mättes i en regionövergripande undersökning våren 2013. Nu är undersökningen klar och folkhälsosamordnare Anna Nyman-Holgersson kommenterar resultaten för Lysekils kommun. - Vi som arbetar inom området känner igen oss i bilden som undersökningen förmedlar och vi kommer använda resultaten för att jobba vidare. 
 • 2013-10-11

  Lysekils kommun klättrar i Lärarförbundets rankning


  Varje år utser Lärarförbundet Sveriges bästa skolkommuner i en rankinglista. I årets lista placerar sig Lysekils kommun på plats 14 av 290.
 • 2013-10-10

  Samtal om förskolans framtid


  Ett av besparingsförslagen från bildningsförvaltningen innebär att dagbarnvårdare flyttar in i förskoleverksamheten. Förslaget påverkar både familjer med barn hos dagbarnvårdare och familjer med barn i förskolan.
  Onsdagen den 9 oktober träffades föräldrar, dagbarnvårdare, förskolechefer, förvaltningschef och politiker för att prata om effekter och konsekvenser av förslaget.

 • 2013-10-09

  Begränsad framkomlighet och parkering vid Gullmarsborg


  Under veckorna 41-45 kommer Gullmarsskolans skolgård och gatuområdet runt Gullmarsborg att byggas om.
 • 2013-10-08

  Dags för årets kulturvecka


  Fredagen den 11 oktober kl 18:00 invigs årets kulturvecka på Oscars. Invigningen är startskottet för en vecka fylld av arrangemang och aktiviteter.
 • 2013-10-07

  Ung kreativitet på Innovation Camp


  Innovation Camp anordnas av Ung Företagssamhet och är en workshop-lagtävling som går ut på att hitta en kreativ lösning på ett verkligt problem. Torsdagen den 3 oktober var det dags för Innovation Camp på Campus Väst.
 • 2013-10-07

  Dialog om Bergs skola


  Onsdagen den 2 oktober kl 18:30 hölls ett föräldramöte i Lyse församlingshem angående den eventuella nerläggningen av Bergs skola. Initiativtagare till mötet var föräldrarepresentanten Anders Wockatz som bjudit in till dialog. Med på mötet var Staffan Sjölund, förvaltningschef för bildningsförvaltningen, Roland Karlsson, oppositionsråd och representanter för ett par av de politiska partierna.
© Lysekils kommun
453 80 Lysekil
Telefon växel: 0523-61 30 00
E-post: registrator@lysekil.se
Sidansvarig: Lysekils kommun